Toplumun ihtiyacı gazetecilik, gazeteciliğin ihtiyacı meslek ilkelerini hatırlamaktır!

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna,

Toplumun haber alma ihtiyacı ne zaman yoğunluğunu artırıyorsa, gazeteciliğe olan ihtiyaç da artıyor.

Türkiye, 14 Mayıs – 28 Mayıs seçimleri arasında siyasi tarihinde bir ilki yaşayarak; iki hafta süren bir seçim sürecinde kendisini buldu. Gerek 14 Mayıs seçim günü gerekse o günden bugüne uzanan süreç aynı zamanda mesleğimiz için de bir sınav haline geldi.

Temel sorumluluğumuz olan halkın haber alma hakkı, bu dönemde halkın iradesine yönelik tüm engelleme girişimlerinin önüne geçilebilmesi ve demokratik süreçlerinin gereği gibi işlemesi için de bir gereklilik oldu.

28 Mayıs günü halkın haber alma ihtiyacının gazetecilik ilkelerine bağlı bir şekilde karşılanması yanlış bilgiden kaynaklanacak tüm olumsuzlukların önüne geçmesi için önemli görünmektedir.

Özellikle 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan bilgi kirliliği ortamı, halkın haber alma hakkının ayrılmaz bir parçası olan gazeteciliğin meslek ilkelerinin hatırlatılması ve gazetecilik tartışmasında bu süreçte ortaya çıkan önemli noktaların gündeme getirilmesi sorumluluğunu açığa çıkardı:

-Anadolu Ajansı, 14 Mayıs seçimlerinde de benzerlerini daha önce yaşadığımız bir tabloyu tekrarladı. Anadolu Ajansı bir an önce gazetecilik ve kamu yayıncılığı ilkelerine dönmelidir.

-Gazeteciler, hükümetin ve resmi-özel kişi ve kuruluşların sözcüsü ve elemanı; gizli servis ajanı, polis, asker, bürokrat, politikacı, parti militanı, şirket yöneticisi, bankacı, tüccar, vb. gibi davranamaz, yayın yapamaz; yalnızca gazetecilik yapar.

-Gazeteci ve yayın organı, ideolojik, siyasal, ekonomik, örgütsel tercihleri doğrultusunda yayın yapmak istediğinde bunu dürüstçe açıklar, “tarafsızlık” maskesinin arkasına saklanmaz.

-Haber ve bilgi özel çıkarlara alet edilmemelidir. Gazetecinin haber ve yorum yoluyla kamuoyunu bilgilendirmesi kamu görevidir. Gazeteci haber ve bilgiyi yayımlamak ya da yayımlamamak karşılığında çıkar sağlayamayacağı gibi her şeyden önce kamu görevini yerine getirir. Halkın bilgilendirilmesinde kullanılacak haber ve yorumların yayınlanmasında editoryal sürecin varlığı unutulmamalıdır. Haber üretim sürecinin ürünü olan haberin özgün karakteri başkaca bilgilendirme araçlarıyla karıştırılmamalıdır.

Gazeteciler için teyit mekanizması haberin asli unsurudur. Yapılan haberlerde, teyit mekanizmaları işletilir. Doğruluğu kesinleşmeyen haber, doğruymuş gibi sunularak okuyucu-izleyici yanıltılmaz. Dijital platform kullanıcıları için haber olarak görülme ihtimali taşıyan kişisel sosyal medya paylaşımlarında yer alan bilgilerin doğrulatılıp doğrulatılmadığı açıkça belirtilmelidir.

14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığımız “İKTİDARA ve YETKİLİLERE HATIRLATIYORUZ: GÖREVİNİZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKTIR” başlıklı açıklamamızı yineliyor ve halkın haber alma hakkı için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm gazetecilerin yanında durmaya devam edeceğimizi, başta seçim günü görevi başında olan gazetecilere ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla bildiriyoruz.

ÇGD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu