Tarihçe

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Kuruluş Tarihi: 23 Şubat 1978

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Merkezi: Ankara

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Kurucuları: Alaattin Orhan, Mehmet Genç, Osman Z. Yüksel, Mehmet Öztoprak, Necmiye Aba, Alaattin Sevim, Cengiz Kuşçuoğlu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin amacı tüzüğünde de belirtildiği gibi şöyledir:
Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün öteki özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için çalışmak; üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ’NDE GENEL BAŞKANLIK YAPAN KİŞİLER:
1- Alaattin  ORHAN (1978- Kurucu başkan)
2- Yılmaz ATEŞ (1978-1980)
3- Mahmut Tali ÖNGÖREN (1980-1982)
4- Ahmet ABAKAY (1982-1989)
5- Rafet GENÇ (1989-1990) Vefatı nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Rahmi YILDIRIM bir yıl süreyle vekaleten Genel Başkanlık görevini sürdürdürmüştür.)
6- Mustafa EKMEKÇİ (1990-1996)
7- İsmet DEMİRDÖĞEN (1996-2003)
8- L. Doğan TILIÇ (2003-2005)
9- Ahmet ABAKAY (2005-2017)
10- M. Tevfik KIZGINKAYA (2017- Ocak 2018)
11- Can GÜLERYÜZLÜ (Ocak 2018 – Mayıs 2023)
12- Z. Kıvanç EL (Mayıs 2023 – Devam)

 
Çağdaş Gazeteciler Derneğinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya, Denizli, Çanakkale, Ağrı, Karabük, Zonguldak, Rize, Erzurum’da şubeleri, Adana, Burdur, Hakkari ve Tokat’ta temsilcilikleri bulunmaktadır.