Birlik, dayanışma ve savaşım için ÇGD’de birleşelim!