Sosyal Güvenlik yasa tasarısında yer alan gazetecilerle ilgili hüküm çıkarılsın

ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın açıklaması şöyle:

Çalışan kesimler için önemli hak kayıpları getiren Sosyal Güvenlik yasa tasarısı gazeteciler için de çok büyük haksızlığı içermektedir. Söz konusu tasarı ile medyada çalışanların kazanılmış yıpranma hakkı ortadan kalkmaktadır.

ÇGD’nin de içinde bulunduğu 12 basın örgütünün başkanları son 5 günden beri TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile görüşmeler yapmış, Başbakan’a da bu konuda bir rapor sunmuştur. Muhalefet partilerinin temsilcileri bu konuda gazetecilere tam desteğini açıklamışlardır.

Ancak Tasarının hazırlayıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yaptığımız görüşmede ne yazık ki destek işareti alamadık.

Sayın Çalışma Bakanı bugün yaptığı açıklama olumlu olumsuz eleştirilere açık olduklarını, getirilecek önerileri dikkate alacaklarını ifade etmiştir. Dileriz ki Sayın Bakan bu konuda samimi davranır ve basın örgütlerinin önerilerini dikkate alır, söyledikleri lafta kalmaz.

Çok zor koşullar altında çalışan, yeterli sendikal gücü, iş güvencesi olmayan, mesaisinin karşılığını hiçbir zaman alamayan gazetecilerin gazeteci kazanılmış haklarını tümüyle ortadan kaldıran bu tasarıda, gazetecilerle ilgili hükmün derhal düzeltilmesi ve eski halinin korunması sağlanmalıdır.

Her fırsatta, hak, adalet, özgürlük nutukları atan AKP iktidarını bu hukuksuzluktan, kazanılmış hakları yok etmekten, Anayasa hükmü olan sosyal devlet kavramının içini boşaltmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz.


Tarih:

Etiketler: