Kıbrıs´da gazeteciye bombalı saldırı

Kıbrıs Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Kemal Darbaz’ın, Kıbrıslı gazeteci Ali Osman Tabak’a yapılan saldırı ile ilgili Genel Başkanımız Ahmet Abakay’a yazdığı mektup ve
Genel Başkanımızın yanıtı:


Değerli meslektaşım Ahmet Abakay;

Ülkemiz medya çalışanlarına karşı geçmişte girişilen öldürme, bombalama ve her türlü sindirme girişimlerine, geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Bir süredir görülmeyen bu tür saldırıların yeniden başlamış olması, basın emekçilerini fazlasıyla tedirgin etmekte ve mesleklerinin gereğini yerine getirmelerinin önünde engel oluşturmaktadır.

Sendikamız 24 Mayıs 2006 tarihinde Afrika gazetesi yazarlarından Ali Osman Tabak’ın arabasına konulan dinamitin ardından, medya aracılığıyla farklı platformlarda olayı kınayarak yetkilileri, failleri bulup cezalandırması için göreve çağırmıştır. Ancak ne yazık ki, geçmişte olduğu gibi olayın üzerinden yaklaşık on gün geçmiş olmasına karşın bir sonuca ulaşılmış değildir. Basın emekçisinin arabasına konan dinamitin patlamamış olması ise en büyük teselli kaynağımız olmuştur.

Değerli meslektaşım, inanıyorum ki uluslar arası örgütler olarak yapacağınız açıklamalar, girişimler, bir yandan basınımıza (basın emekçilerine) karşı girişilen saldırıları geriletecek, diğer yandan da sendikamızı “basın özgürlüğünün” ve “özgür basının” yaratılması mücadelesinde daha da güçlü kılacaktır.

Sizleri selamlar, çalışmalarınızda başarıları dilerim.


Kemal Darbaz
Kıbrıs Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı


Sayın meslektaşım Kemal Darbaz,

medyanın ve medya çalışanlarının içinde bulunduğu sorunların,
biz meslek örgütlerinin ortak çabaları ile çözümleneceğine inanıyoruz.

Bu çerçevede dayanışmamız kuşkusuz devam edecektir.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Ahmet Abakay
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Genel Başkanı


Tarih:

Etiketler: