Genelkurmay da Başbakanlık da kara listeler peşinde hepsini kınıyoruz

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın açıklaması:

“Genelkurmay Başkanlığının Medya Değerlendirme Raporu , medya kuruluşlarının ve gazetecilerin “beni savunanlar ve karşı olanlar” şeklinde listelenmesi , düşünce ,basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki engellerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizdeki yönetici kadroların gazete, TV ve gazeteciler için kara listeler hazırlaması hem bu kurumların zaaflarını hem de medya ve ifade özgürlüğüne karşı tahammülsüzlüklerini ortaya koyuyor.
Genelkurmay da dahil her kamu kurumunun olumlu-olumsuz çalışmaları vardır.Olumlular övülür, olumsuzlar yerilir.Ancak,” ya Askerden yana olacaksın ya da kara listede “ anlayışı sakattır ,çağdışıdır.
Genelkurmay bunu yapıyor da Başbakanlık boş mu duruyor.O da “hükümetten yana olanlar olmayanlar”, “Başbakanın gezilerine alınacaklar alınmayacaklar” şeklinde kara listeler hazırlıyor.Başbakanlık basın müşaviri , başbakanlık muhabirlerine,(aleyhte haber yapmaları halinde)akraditasyonlarının iptal edileceği tehdidinde bulunuyor.

Bunlar bunu yapar da TBMM başkanı boş durur mu, o da dünya kadınlar gününde (türbanlı kadınlar salonunu baş köşesine, şapkalı kadınlar dışarıya) uygulamasını dayatıyor. Aynı Meclis Başkanının emriyle, Parlamento Muhabiri Cengiz Aldemir’in TBMM deki çalışmalarına kısıtlama getiriliyor, O da oradaki kara listeye dahil ediliyor.Genelkurmay da, Başbakanlık da TBMM Başkanlığı da kara listeler peşindeler, hepsini kınıyoruz.
Birkaçının örneğini verdiğimiz bu tutumlar gösteriyor ki,ülkemizin yönetiminde söz sahibi olanlar henüz çağdaş dünyaya, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine adapte olmakta güçlük çekiyorlar. “


Tarih:

Etiketler: