ÇGD: İktidarı basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırıyoruz

ÇGD Genel Başkanı: İktidar, gazete, TV’leri ve gazetecileri devletleştirmeye, iktidarlaştırmaya çalışıyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın basında sansür’ün kaldırılmasının anıldığı 24 temmuz  açıklaması:
Türkiyede gazeteciler ve gazetecilik mesleği iktidarın görülmemiş baskısı ve saldırısı altındadır. 60 dan fazla gazetecinin haksız ve hukuksuz  şekilde cezaevlerinde tutularak cezalandırılması yetmiyormuş gibi iktidarın beğenmediği, kendinden görmediği,muhalif kabul ettiği gazeteciler yazarlar topluca işten atılıyor, istifaya zorlanıyorlar.
TMSF gibi kurumlar da kullanılarak gazetelere, televizyonlara el konulup iktidarın adamlarına teslim edilmekte, muhabirler, yazarlar işsizliğe mahkum edilmektedir.
Gezi eylemleri sürecinde de medya sektörü kötü  sınav vermiş, habercilikten uzaklaşmış üç maymunu oynamıştır.Bu eylemler sırasında hem iktidarın hem çalıştıkları medya  kurumlarının yönetimlerinin baskısına karşın habercilik yapmakta direnen  gazeteciler işten atılmış,birçoğu istifaya zorlanmıştır.(TGS nin saptamalarına göre işten atılanların sayısı 21, istifaya zorlananların sayısı ise 37 dir.)
İktidarın baskıları ve buna boyun eğen kurum yönetimlerinin kararları sonucu son bir yıl içinde işlerine son verilen gazeteci,yazarların sayısı 100’ü bulmuştur.
Basında sansürün kaldırılması olarak anılan bugün, Türkiyede basın,düşünce ve ifade özgürlüğü görülmemiş düzeyde baskı ve tehdit altındadır.İşten atılmayanların önemli bölümü de ağır otosansür kıskacı altındadır.
Ülkeyi yöneten AKP iktidarı gazeteleri,televizyonları,gazetecileri  kendilerine bağlı kurumlar gibi görmekte, gazeteleri,televizyonları ve gazetecileri devletleştirmekte,iktidarlaştırmakta ısrar etmektedir.
Bu yol çıkmaz yoldur.İktidarı demokrasiye, insan haklarına, basın , düşünce ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.
Geçmişte de gazetecileri baskı altında tutmaya,basın özgürlüğünü yok saymaya kalkan iktidarlar olmuştur ve hepsi bugün ayıplanmakta, onursuz şekilde anılmakta, lanetlenmektedir.Onların baskılarını  ikiye katlayan bugünkü iktidar temsilcileri de bugün ve yakın gelecekte  aynı şekilde anılmaktan kurtalamayacaktır.
Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak Mesleğimizi özgürce yapmaya, halkın haber hakkını korumaya,düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya her koşulda devam edeceğimizi,mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışan iktidara ve ona biat eden  yanaşma medya yöneticisi gazeteci ve yazarlara  karşı  mücadelemizi sürdüreceğimizi vurgulamayı görev sayıyoruz.


Tarih:

Etiketler: