Atılgan son olmayacak, herkes demokrasi savunusuna

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Göktürk-2 uydusunun uzaya gönderiliş törenine katılmak üzere 105 koruma aracı, 20 zırhlı araç ve 3 bin 600 polisle birlikte ODTÜ’ye gelmiş, burada öğrencilerin protestolarına karşılık biber gazı ve tazyikli su kullanan polisin şiddet eylemleri, çatışmalara neden olmuştu.

Ardından ODTÜ özelinde üniversitelere karşı adeta bir linç kampanyası başlatılmış, üniversiteler ve öğretim üyeleri ayrıştırılmaya çalışılmış ve on yıldır yaşatılan bölünmelere bir yenisi eklenmek istenmişti. Birçok kişi ve kuruluş, Başbakan Erdoğan öncülüğünde, üniversitelere, özgür ve bilimsel düşünceye, bilim insanlarına ve öğrencilere hakaret etme sırasına girmişti.

Medyanın büyük kısmı Başbakan Erdoğan’ın bile söyleyemediği şeyleri söyleyip öğrencilere karşı kullanılan polis şiddetini överek öğrencileri hedef gösterdi. Bu durum medyanın halini anlatan bir örnek olması bakımından önemli ve bir o kadar da düşündürücüdür.

Bununla birlikte, iktidar yandaşlığını “abartan”, suç teşkil edecek şekilde insanları aşağılayan, hedef gösteren, hakaret eden bir kurum var ki, gazetecilik ilkeleri bakımından tüm değerleri çiğneyerek yayın yapmaya devam ediyor: Habervaktim internet sitesi ve bağlı bulunduğu yayın ailesi.

Bu site, ODTÜ’nün ardından öğrencileri, Eğitim-Sen’i, öğretim üyelerini, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reşat Barış Ünlü’yü hedef göstermiş ve terörist ilan etmişti.

Habervaktim’in son hedefi ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Atılgan oldu.

İfade özgürlüğünün en temel kullanım alanları olan siyasi kimlik ve katıldığı panel, konferans vs. gibi “deliller” eliyle “terör örgütlerine mensup öğrencileri kolladığı” iddia edilerek hedef gösterilen Atılgan, eminiz ki Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni de defalarca hedef gösteren bu yayın organının son hedefi olmayacaktır.

Geleceğin gazetecilerini yetiştiren çok önemli bir kurumun saygın bir öğretim üyesiyle ilgili yapılan bu yayın, bundan öncekiler gibi ifade özgürlüğüne ve bilimsel düşünceye karşı yapılmış durumdadır. Üstelik tüm haber ilkeleri çiğnenerek yapılan bu “haber”, bir milletvekilini “terörist”, Meclis’te grubu bulunan bir siyasi partiyi de “terör örgütü” vasfına koymuştur.

Özellikle ODTÜ olaylarının ardından başlayan bu yayınlar, iktidara biat etmeyen üniversitelere bedel ödetmeye, bilimi savunan öğretim üyelerinden “kelle almaya” yönelen bilinçli ve programlı bir kampanya izlenimi vermektedir. Tıpkı biat etmeyen gazetecilere yönelik olan ve tutuklanmalarına ideolojik destek sağlayan yayınlar gibi.

Basın-yayın organlarının görevi, halkın doğru bilgiye en sağlıklı kanallardan ulaşmasını sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerini korumak, iktidarlara karşı en az muhalefete karşı durduğu mesafeyi korumaktır; insanları hedef göstermek, fotoğraflarda çembere almak ve Danıştay suikastlarında olduğu gibi katillerin “provoke olmasını” sağlayacak yayınlar yapmak değildir. Bu tür yayınlar gazetecilik mesleğinin en kötü örnekleriyle bile bir arada düşünülemez.

Kurulduğu günden bu yana 35 yıldır ifade özgürlüğü, demokrasi ve emek mücadelesi veren Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni de defalarca hedef gösteren Habervaktim sitesini ve bağlı olduğu yayın ailesini, gazetecilik ilkelerine saygılı olmaya davet etmenin bir faydası olacağını düşünmüyoruz. Bunun yerine, toplumun çok geniş kesimlerini içine alan bu tür kampanyalara ve ülkede yaratılan karanlık atmosfere karşı herkesi gerçek demokrasi savunusunda bir adım öne atmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Bu vesileyle, başta gazetecilik eğitimini bilimin ve özgür düşüncenin ışığında veren iletişim fakülteleri olmak üzere, bu değerlere sahip çıkan her kişi ve kurumun omuz başında; 35 yıldır olduğu gibi bugün de demokrasi mücadelesi veren herkesin yanında olduğumuzu, kamuoyuna bir kez daha duyururuz. ODTÜ’nün, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin, Öğretim Üyeleri Reşat Barış Ünlü ve Gökhan Atılgan’ın hedef gösterilmesini kınıyor ve kendilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, Habervaktim’in yayınlarında hedef gösterilen kişi ve kurumların can güvenliklerinin korunması, bu tür suç unsuru teşkil eden yayın yapanlar hakkında da gerekli hukuki işlemlerin başlatılması konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU

 


Tarih:

Etiketler: