10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması

10 0cak 1961 tarihinde kabul edilen 212 sayılı yasa gazetecilere önemli haklar sağlamıştı.

Aradan geçen 47 yılda Türkiye’de köprülerin altından çok sular geçti. Gazetecilerin çalışma koşulları giderek zorlaştı. İşsizlik de işten çıkarmalar da arttı. İş güvencesinin en büyük dayanağı olan sendikal hareket Basında holdingleşmenin, tekelleşme sürecinin sonucu olarak işyerlerinden tek tek sökülüp atıldı.

AKP hükümetinin getirdiği ve TBMM gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik yasa tasarısı ile gazetecilerin kazanılmış “yıpranma” hakkı ortadan kaldırılıyor.

TCK’nın 301 ve 288. Maddeleri nedeniyle gazeteciler, yazarlar mahkeme kapılarında sıraya girdiler. Yeri geldi bu yasalar Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde birinci derecede rol oynadı. Terörle Mücadele yasasında yapılan değişiklikle gazete kapatma, Radyo susturma kolaylaştırıldı. İktidar, gün geldi Kanal Türk örneğinde olduğu gibi muhalif yayın yapan Televizyon kanallarını zorlama gerekçelerle baskı altına aldı.

AKP hükümeti bir yandan kamu kuruluşlarını özelleştirirken, bir yandan da TMSF aracılığıyla Özel gazete ve televizyon kanallarını devletleştirdi; daha doğru deyimle “iktidarlaştırdı”. Tarikat, cemaat gruplarının referansları diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi TRT’de de kadrolaşmanın, yönetici olmanın önemli göstergesi oldu. Bu atamalar TRT yayınlarındaki çoğu programları adeta dini ayinlere dönüştürmesini de beraberinde getirdi.

Tüm bu örnekler 2008 Türkiye’sinde basın-yayın alanının, medya yaşamının çok olumsuz bir dönemi yaşadığının bazı örnekleridir.

Bu tablo, demokrasi, İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan kişi ve kuruluşların, meslek örgütlerinin dayanışma içinde olmasını zorunlu kılmaktadır.”


Tarih:

Etiketler: