1 Mayıs’ta ÇGD’yle sesimizi alanlara taşıyalım!

Uluslararası ve ulusal medyanın, yerel basının, internet medyasının çalışanları, serbest gazeteciler, meslek dışına itilen meslektaşlarımız ve tüm basın emekçileri;

Yasal sürelerin üzerinde ve karşılığı ödenmeden çalışmak zorunda bırakılan,
Neredeyse tamamı yoksulluk, birçoğu açlık sınırının altında ücretlere mahkûm edilen,
Basın kartları bekletilen, verilmeyen hatta kapsam içine dahi alınmayan,
Mesleklerine ve yaşamlarına ilişkin gelecek beklentileri söndürülen,
Sansür altında ezilen, oto-sansüre mecbur edilen,
Cezaevlerine atılan, tehdit edilen, şiddet gören,
İşsiz bırakılan gazeteciler,

İçinde bulunduğumuz medya koşullarında, bir adım geri atma seçeneğimiz kalmamıştır. Meslek mücadelemiz, bugün yaşam ve hürriyet mücadelemizdir.

Ya örgütlenecek ve gazetecilik mücadelesini örgütleyeceğiz ya da kaybedeceğiz.

Mücadelemizi büyütmek ve birlikteliğimizi güçlendirmek için 1 Mayıs’ta buluşalım.

Kritik bir seçimin öncesine gelen bu 1 Mayıs’ta itirazlarımızı, haklarımızı ve taleplerimizi bir kez daha ve yüksek sesle birlikte dile getirelim.

Bu vesileyle ÇGD Ankara Şubesi olarak 1 Mayıs çağrımızı ve açıklamamızı paylaşıyoruz:

Tüm İlerici Siyasi Partilere Açık Çağrı

Türkiye, 21 yıllık AKP iktidarının sonu olması beklenen “tarihi” bir seçime doğru yol alıyor. Son yıllarda yaşanan pek çok tartışmanın odağında gazetecilik bulunuyor. Medya yapısı uzun yıllardır siyasal iktidarlar tarafından şekillendirilirken basına dönük tüm müdahalelerinin yakıcı sonuçlarını en çok hissedenler ise basın emekçileri oluyor. Hem sermaye hem de siyaset tarafından kuşatılmış bu koşullarda basın emekçilerinin mesleğini ve yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli koşulların bir an önce sağlanması gerekiyor.

İktidara talip olan tüm ilerici siyasi partilere açık çağrımız, gazetecilerin aşağıda sıralanan temel taleplerinin bir an önce karşılanmasıdır:

  • Düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli bileşeni olan basın özgürlüğünün önündeki, başta Sansür Yasası olmak üzere, tüm yasal ve fiili engeller bir an önce kaldırılmalıdır.
  • Gazetecilerin sendikal ve mesleki örgütlenmelerine dönük engellemeler son bulmalıdır. Sermaye medyası başta olmak üzere tüm gazetecilik alanında sendikalaşma ve meslek örgütlenmesi desteklenmelidir.
  • Sigortasız veya farklı iş sözleşmeleriyle çalıştırma yasaklanmalı, gazetecilerin özlük haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu’nun sağladığı haklar uygulanmalı, gasbedilmiş haklar tekrar tanımlanmalı ve tüm gazetecilerin bu kanun kapsamında çalıştırılması sağlanmalıdır.
  • Emek sömürüsünün en kaba biçimleri haline gelen “stajyerlik”, “deneme süresi” ve “serbest gazetecilik” adı altında güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmelidir.
  • Gazetecilerin haber toplama süreçlerinde karşı karşıya kaldığı her tür engel kaldırılmalı, sansür mekanizması haline gelen akreditasyon uygulamalarına son verilmelidir.
  • Gazetecilerin anayasal ve yasal haklarını kullanarak halkın haber alma hakkı için görev yaptıkları sırada kolluk güçlerinin çıkardığı zorluk ve uyguladığı şiddet engellenmeli ve karşılaşıldığı takdirde yasal olarak cezalandırılmalıdır.
  • Basın kartı devletin gazeteciler üzerindeki sopası olmaktan çıkarılmalı, kısa vadede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Basın Kartı Komisyonu’nun yapısı gazetecilerin belirleyici olacağı şekilde düzenlenmeli uzun vadede ise basın kartının gazetecilik örgütleri tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
  • Medya kurumlarının sahiplik yapısı tekelleşmenin önüne geçecek şekilde düzenlenerek gazetecilik mesleğiyle çelişen ticari işler saptanmalı; bu işleri yürütenlerin, devlet görevlilerinin ve siyasi partilerin doğrudan veya dolaylı olarak medya kurumu sahibi olmasının, medya kuruluşlarında yayın kurulu üyeliklerinin bulunmasının önüne geçilmelidir.
  • RTÜK ve Basın İlan Kurumu siyasi aparat olmaktan çıkarılmalı, haksız yere verilen cezalar tazmin edilmeli, frekans tahsisi ve resmi ilan-reklam dağıtımının adil şekilde yapılması başta olmak üzere basının desteklenmesi için faaliyet yürüten kurumlar haline getirilmelidir.
  • Gazetecilik mesleğinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, gazeteciler arası ilişkilerin geliştirilmesi, gazetecilerin kamuya dönük sorumluluklarının kamu yararı odağında gereği gibi karşılanabilmesi için “kamu kurumu niteliğinde” bir kuruluşun oluşturulması için çalışmalar başlatılmalıdır.

1 Mayıs Buluşma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu Önü
Saat: 11.00


Tarih:

Kategori: