Basın derneklerine Ekrem Dumanlı telkini
 17 Kasım 2015, Salı
samanyoluhaber.com - 17 Kasım 2015

Basın derneklerine Ekrem Dumanlı telkini

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ankara'da 18- 19 Kasım 2015 tarihlerinde toplanacak Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca sadece komisyon başkanına değil komisyon üyelerine de Ekrem Dumanlı ile ilgili telkinler yapıldığını ifade etti.

Gazetecilik meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan keyfi bir tutumla eşitlik ilkesine aykırı hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği kapsamında yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonu’nun hukuksuz olduğu gerekçesiyle gazetecilik meslek örgütleri basın toplantısı düzenledi. Ankara Kızılay’daki Mülkiyeliler Lokali’nde yapılan toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen katıldı.
 
BAŞKAN OLCAYTO: YENİ YÖNETMELİK BASIN ÖRGÜTLERİNİN GERÇEK ANLAMDA TEMSİLİNE UYGUN DEĞİL

 TGC Başkanı ve Basın Kartı Komisyonu Önceki Başkanı Turgay Olcayto,  şunları söyledi:

Basın Kartları için oluşturulan Komisyonun Yeni Yönetmelikte üye sayısı değiştirilmiş,  13’ten 15’e çıkarılmış ayrıca Genel Müdüre üyelerin yarıdan fazlasını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu basın kartlarının gazetecilere artık devlet eliyle kendi seçimine göre dağıtılacağı anlamına geliyor doğrusu. Komisyon’daki arkadaşların da bir işlevlerinin olamayacağı anlaşılıyor. Türkiye’de iktidarın bir süredir muhalif gazetelere karşı başlattığı baskılardan bir yenisi. Tek tip gazeteci üretmenin yeni bir yöntemidir. Biz sahada çalışan gazetecilerin hangi görüşten olursa olsun haklarının gasp edilmesine karşıyız. Bu nedenle Danıştay’da Yeni Basın Kartları Yönetmeliği için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtık.
 
BASIN KARTLARINI SENDİKALAR VERMELİ
TGC Başkanı Turgay Olcayto bir soru üzerine basın kartlarının sendikalar eliyle verilmesi gerektiğini söyleyerek, “İngiltere'de basın kartlarını federasyon ya da cemiyet değil sendikalar verir. Polisi de siyasetçisi de tanır o kartı. Ne yazık ki Türkiye'de basın çalışanlarının sendikalaşma oranı düşük ve sendikalar güçsüz” dedi. Türkiye'de basının bu hale gelmesinde geçmişte yaşanan sorunlara işaret eden Olcayto, “Sendikalardan patronların isteği ile daha çok para için istifa eden arkadaşlar  en az siyasetçiler kadar kusurludur” diye hatırlattı.
 
HABERİN DOĞRULUĞUNU POLİS BELİRLİYOR

BYEGM'nin yeni oluşturulan komisyona katılmaları için kendilerini de aradığını belirten ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, şöyle konuştu:

“Daha önce bizim kapımıza uğramayan genel müdürlük, TGC ve TGS’den  yeni komisyona katılmama yönünde karar çıkınca, bize başvurdu. Biz de kendilerine bu komisyona katılmayacağımızı bildirdik. Aslında yapmak istedikleri basın örgütlerini birbirlerine düşürmek. Devletin basın kartı vermesi zaten yanlış. Basın kartını gazetecilik örgütleri verir. Siyasal bir sorun yaratan iktidar var karşımızda. Bizim de siyasal bir duruş sağlamamız gerekiyor. Sorun politiktir ve çözümü de siyasal olacaktır” dedi. Gülen Cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşlarına yönelik baskının yanında bölge illerinde basın çalışanlarına yönelik baskıya da dikkat çeken  Abakay, “Ankara, İstanbul, İzmir'de gazeteciler tutuklanıyor. Ancak doğu illerinde Kürt medyasına yönelik baskı daha vahim durumda. Polis gazetecilerin başına namlu dayıyor. Hatta gazeteciyi 'yalan haber yazdın' diye gözaltına alıyor. O hale geldi ki gazetecinin yaptığı haberin yalan olup olmadığına polis karar veriyor.”
 
SADECE BAŞKANINA DEĞİL, ÜYELERE DE ‘DUMANLI’YA VERMEYİN’ TELKİNİNDE BULUNULMUŞ
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise sadece komisyon başkanına değil komisyon üyelerine de benzer yönde telkinlerin geldiğini ifade etti. “Sadece Sayın Başkan’a değil, bizlere de yani komisyon üyelerine de bu komisyonun tekrar toplanabilmesi için ‘Dumanlı’yla ilgili problemin’ düzeltilmesi halinde bir hafta içerisinde yeni toplantı yapıp bunların ‘önceki sorunların giderileceği’  için bizlere teklif yapıldı. Ama biz dedik ki, ‘alınan bir karar var, önce onu uygulayın, ondan sonra düşünelim’. Bizim kararlılığımız sonrasında da bu yönetmelik değişikliğine gittiler” şeklinde konuştu.
 
MİSKET DİKMEN: MESLEK ÖRGÜTLERİ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen şöyle konuştu:

“Bugün meslek örgütleri dayanışma örneği sergilediler. Bu kurumların Basın Kartları Komisyonu’ndan da çıkarılması yasaya aykırı. Çünkü bir yönetmeliği, kanunun üstüne çıkarıyorlar. Görevi sadece kanun gereği en üst noktada olan Basın Kartları Komisyonu’nun genel sekreterliğini yapmak durumunda olan BYEGM Genel Müdürlüğü böylece Anayasa’ya aykırı kanunun üstünde bir pozisyona getirilmiş oluyor. Eğer bu kurumlar TGC ve TGS’nin ayrılışından sonra yeni Komisyon’a katılma kararına olumlu cevap vermiş olsalardı aslında Komisyon’u meşrulaştırma yönünde bir adım atmış olacaklardı. Bunu reddetmiş olmaları bu dayanışmayı göstermeleri hukukun yanında olmalarının bir göstergesidir.”
 
UĞUR GÜÇ: ANADOLU AJANSI’NDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN KIDEM TAZMİNATINA SINIRLAMA GELECEK
Uygulamanın gazeteci olmayanların sarı basın kartı almasını kolaylaştırdığına dikkat çeken Uğur Güç, "TRT'deki hukuksuzluklar ortaya çıkınca Komisyon basın kartı almaya hakkı olmayanların kartlarını iptal etmişti" dedi. Güç, şöyle devam etti: “Yeni yönetmelikle TRT'de basın kartı taşıma hakkı olmayanlara da kart verilecek. Ayrıca Anadolu Ajansı çalışanları için de bir hukuksuzluk söz konusu. AA çalışanlarını artık 212'li yapmayacaklar ama basın kartı verecekler. AA'da çalışan meslektaşlarımızın kıdem tazminatına sınırlama gelecek. Bu sebeple yeni yönetmelik hukuksuzdur ve yargı iptaline karar verecektir."
 
ARALIK 2014’TEN BERİ KOMİSYON TOPLANMIYOR

Toplantıda yapılan ortak basın açıklamasını Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç okudu. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yeni yayınlanan “Basın Kartları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştır. Dava, Danıştay 10. Dairesi’nde 2015/4371.E sayılı dosyası ile görülmeye başlanmıştır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Aralık 2014 ayından beri Basın Kartları Komisyonunu toplamamış ve böylece basın kartını almaya hak kazanmış çok sayıda gazetecinin basın kartlarının verilememesine yol açmıştır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bu sırada boş durmamış ve Yeni Yönetmeliği yayınlamış ve bu yönetmelikle de Basın Kartları Komisyonunun yapısını değiştirmiştir.”
 
BYEGM’NİN GÖREVİ KOMİSYONUN SEKRETARYASINI YAPMAKTIR
BYEGM’nin görevi “basın yayın kuruluşlarına basın kartı düzenlemek ve Komisyonun sekretaryasını düzenlemektir.  Bu nedenle Komisyonun sadece sekretaryasını yapmakla görevli olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Komisyona üye belirleme yetkisi ve komisyonun yapısını kendi istediği şekilde değiştirmesi de mümkün değildir.
 
KARTLAR GEÇERSİZ OLACAKTIR
Yönetmeliğin iptal edilmesi durumunda  yapılacak toplantı sonucunda verilecek kartların geçersiz olma riskiyle de karşı karşıyadır meslektaşlarımız. Böylece gazeteciler bir kez daha mağdur edilmiş olacaklardır.
 
GENEL MÜDÜRE SINIRSIZ YETKİ VERİLMESİ HUKUKİ KARGAŞAYA NEDEN OLUR
Bunun dışında; Genel Müdüre sınırları belirlenmemiş, Kanunda olmayan, sınırsız bir takdir hakkı verilmiştir. Demokratik bir uygulamada böyle bir düzenlemeye gidilmesi düşünülemez.  Bu düzenleme ile Komisyonun varlığı “şekli” bir düzenleme olarak kalmaktadır. Komisyondan alınan kararlar Genel Müdür tarafından onaylanmayabilecektir. Bu nedenlerle Komisyonun toplantısı başka bir hukuki kargaşaya yol açacaktır. Tüm tarafları uyarmayı da bir görev biliyoruz.
 
YÖNETMELİK KAMU YARARINDAN UZAK
Yönetmeliğin düzenlemesi aşamasında bizlerin dışlanması, idarenin keyfi tutumu, hazırlanan yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olması ve Anayasa başta olmak üzere Kanunlara ve hukuka aykırılıklar karşısında komisyonun bu şekliyle toplanması yeni hukuki sorunları da beraberinde getirecektir."Komünist Başkan hayatının ilk ödülünü aldı
cumhuriyet.com.tr - 3 Aralık 2015
Ovacık belediye başkanına 'ilk ödül'
Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu'na ÇGD'den ödül
Komünist Belediye Başkanı'na hayatının ilk ödülü Bursa ÇGD'den
bugun.com.tr, Edip Tekin - 3 Aralık 2015
Komünist Belediye Başkanı'na Hayatının İlk Ödülü Bursa Çgd'den
haberler.com - 3 Aralık 2015
ÇGD: Yöneticilerini tutuklattın, sıra el koymaya mı geldi?
canakkaleolay.com - 2 Aralık 2015
'Hırsız-Katil Erdoğan' davası 10 Aralık'a ertelendi
insanhaber.com - 1 Aralık 2015
Birgün’ün “Hırsız, Katil Erdoğan” manşeti bugün yargılanıyor
zete.com - 1 Aralık 2015
ÇGD: Sıra el koymaya mı geldi?
evrensel.net - 1 Aralık 2015
Bugün Çağlayan’dayız
birgun.net - 1 Aralık 2015
Gazeteciler yine hakim karşısında... BirGün yöneticilerine 4 yıla kadar hapis istemi
cumhuriyet.com.tr - 1 Aralık 2015
Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için yürüdü
kentgundemi.net - 29 Kasım 2015
Basındaki gerileme tahammülü aştı
hurriyet.com.tr, Eyüp Serbest - 30 Kasım 2015
Gazeteciler Dündar ve Gül için yürüdü
medyatava.net - 30 Kasım 2015
Tek ses tek yürek
cumhuriyet.com.tr - 30 Kasım 2015
“Direnmekten başka çare yok”
canakkaleolay.com, Seçkin Sağlam, Burhan Mert Balcı - 30 Kasım 2015
Reactions by Journalism, Freedom of Speech Organizations against Arrests
bianet.org - 27 Kasım 2015
Gazeteciler, Dündar’la Gül için Cumhuriyet’e yürüdü: İyi çocuk değiliz, krala çıplak deriz
diken.com.tr - 29 Kasım 2015
Gazeteciler Dündar ve Gül için yürüdüler
gercekgundem.com, Murat Deliklitaş, Hasan Yıldırım - 29 Kasım 2015
Can Dündar ve Erdem Gül’e sahip çıkıyoruz
canakkaleolay.com - 29 Kasım 2015
Gazeteciler Dündar ve Erdem İçin Yürüdü
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 29 Kasım 2015
Bursa'da Gazetecilerin Tutuklanması ve Elçi'nin Öldürülmesi Protesto Edildi
sondakika.com - 29 Kasım 2015
“ÖZGÜR BASIN YOKSA, ÖZGÜR TOPLUM YOKTUR”
canakkaleicinde.com - 29 Kasım 2015
Gazeteci İsminaz Ergün gözaltına alındı
cumhuriyet.com.tr - 28 Kasım 2015
ÇANAKKALE’DE GAZETECİ DÜNDAR İLE GÜL’ÜN TUTUKLANMA KARARINA TEPKİ
milliyet.com.tr - 28 Kasım 2015
Turcja: Areszt i poważne oskarżenia dla dziennikarzy za publikacje o dostawie broni do Syrii
fakty.interia.pl - 26 Kasım 2015
Turcja: Areszt dla dziennikarzy za informacje o dostawach broni do Syrii
lewica.pl - 26 Kasım 2015
Amnesty International krytykuje Turcję za aresztowanie dziennikarzy
metrocafe.pl - 27 Kasım 2015
Krytykują Turcję za aresztowanie dziennikarzy
www4.rp.pl, Michalina Mikulska - 27 Kasım 2015
Turcja.Areszt dla dziennikarzy za informacje o dostawach broni do Syrii
wyborcza.pl - 26 Kasım 2015
La Turquie encore sous le feu des critiques après l'incarcération de deux journalistes
lyonne.fr - 27 Kasım 2015
Η νεο-οθωμανική κουτοπονηριά του Ερντογάν και η κριτική της Ρωσίας
huffingtonpost.gr, Χρήστος Λουτράδης - 28 Kasım 2015
Dündar ve Gül'ün Tutuklanması Çanakkale'de Protesto Edildi
haberler.com - 28 Kasım 2015
Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması
timeturk.com - 28 Kasım 2015
Çanakkale, 'Cumhuriyet'e sahip çıktı
cumhuriyet.com.tr - 28 Kasım 2015
Çanakkale'de Can Dündar ve Erdem Gül tepkisi
bursadabugun.com - 28 Kasım 2015
Tahir Elçi'nin Öldürülmesine Tepki: Farklı Şeyler Söylememiz Saldırı Altındadır
haberler.com - 28 Kasım 2015
Bursa'da gazetecilerin tutuklanması ve Elçi'nin öldürülmesi protesto edildi
bursahakimiyet.com.tr - 28 Kasım 2015
ÇGD: İnadına gazetecilik
sol.org.tr - 26 Kasım 2015
Çgd: “İnadına Gazetecilik Yapacağız”
bugun.com.tr - 27 Kasım 2015
ÇGD: TÜRKİYE'DE BASIN BASKI ALTINDA
haber3.com - 27 Kasım 2015
Çgd: Türkiye'de Basın Baskı Altında
haberler.com - 27 Kasım 2015
Antalya'da Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına protesto
sansursuzhaber.com - 27 Kasım 2015
ÇGD: "İNADINA GAZETECİLİK YAPACAĞIZ"
haberturk.com - 27 Kasım 2015
Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada, 30 gazeteci cezaevinde
gaiadergi.com - 27 Kasım 2015
Basın özgür olsaydı 'Basın özgürlüğü' ödülünü alacaktı
odatv.com - 27 Kasım 2015
ÇGD'den Can Dündar ve Erdem Gül açıklaması: İnadına gazetecilik diyoruz
cumhuriyet.com.tr - 27 Kasım 2015
Dündar’a ‘özgürlük’ ödülü
cumhuriyet.com.tr - 27 Kasım 2015
Alican’ın anısına…
bursahakimiyet.com.tr - 28 Kasım 2015
ÇGD: “İNADINA GAZETECİLİK YAPACAĞIZ”
miliyet.com.tr - 28 Kasım 2015
Antalya'da Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına protesto
bizimantalya.com - 27 Kasım 2015
ÇGD: İnadına gazetecilik
sol.org.tr - 26 Kasım 2015
ÇGD Genel Başkanı Abakay: Gazeteciliğe 20 yıl hapis; kara gün, kara leke!
noktadergisi.info - 25 Kasım 2015
Gazeteci Alican Tarakçıoğlu yaşamını yitirdi
gercekgundem.com - 22 Kasım 2015
Genç gazeteci kansere yenik düştü
dha.com.tr - 22 Kasım 2015
Gazeteci Alican Tarakçıoğlu 31 Yaşında Vefat Etti
aktifhaber.com - 22 Kasım 2015
Basın örgütlerinden G20 akreditasyonuna tepki: Sorunun ulaştığı büyüklüğü ortaya koyuyor
zaman.com.tr - 14 Kasım 2015
Gazetecilerin tepkisi bitmiyor
medyatava.net - 14 Kasım 2015
Basın Meslek Örgütlerinden Akreditasyon Tepkisi
haberler.com - 14 Kasım 2015
Basın Örgütlerinden G20 Akreditasyonuna Tepki
haberciniz.biz - 14 Kasım 2015
Basın örgütlerinden akreditasyona tepki: Halkın haber alma hakkına darbe
zaman.com.tr, Şeyma Bal - 14 Kasım 2015
'Halkın haber alma hakkı kırmızı çizgimizdir'
toplumsalses.com - 14 Kasım 2015
ÇGD'den Baransu açıklaması
gercekgundem.com - 15 Kasım 2015
Çağdaş Gazeteciler Derneği: Mehmet Baransu Serbest Bırakılsın, Tutuksuz Yargılansın
kamugundemi.com - 15 Kasım 2015
Basın meslek örgütleri ‘hak ihlali' için toplanıyor
zaman.com.tr, Bayram Emir - 16 Kasım 2015
Musa Anter Ödülleri Sahiplerine Verildi
‘Haber alma hakkı kırmızı çizgimizdir’
aydinlikgazete.com - 16 Kasım 2015
Gazeteci örgütleri Basın Kartı Komisyonu için toplanıyor!
medyatava.net - 16 Kasım 2015
Gazeteci örgütleri Basın Kartı Komisyonu için toplanıyor!
gazeteciler.com - 17 Kasım 2015
Meslek örgütleri 'Basın Kartı' için buluştular
gazeteciler.com - 17 Kasım 2015
Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek
yuksekovahaber.com - 17 Kasım 2015
Basın kartlarıyla ilgili yeni açıklama
timeturk.com - 17 Kasım 2015
“Yönetmelik iptal edilirse yeni verilecek kartlar geçersiz sayılacak”
birgun.net - 17 Kasım 2015
Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri sahiplerine verildi
ozgur-gundem.com - 17 Kasım 2015
Gazeteciler Akdamar Adası’nı Gezdi
hurriyet.com.tr - 17 Kasım 2015
GAZETECİLER AKDAMAR ADASI’NI GEZDİ
milliyet.com.tr - 17 Kasım 2015
TGC Başkanı Olcayto: BYEGM aracılığıyla tek tip gazeteci yaratmak istiyorlar
haberport.com - 17 Kasım 2015
Gazetecilik meslek örgütlerinden tepki
gercekgundem.com - 17 Kasım 2015
TGC Başkanı Olcayto: Tek tip gazeteci ve toplum oluşturmak istiyorlar
meydangazetesi.com.tr - 17 Kasım 2015
Yeni Oluşturulan Basın Kartı Komisyonu Hukuksuz'
kamugundemi.com - 17 Kasım 2015
Basın derneklerine Ekrem Dumanlı telkini
samanyoluhaber.com - 17 Kasım 2015
ÇGD: "İPEK KOZA'DA GAZETECİLERİN HAKLARI HEMEN VERİLMELİDİR
bizhaberiz.net - 14 Kasım 2015
Basın Meslek Örgütlerinden Akreditasyon Tepkisi
haberler.com - 14 Kasım 2015
Kayyumun işine son verdiği gazeteci Yavuz Baydar'ın yeni adresi belli oldu
meydangazetesi.com.tr - 9 Kasım 2015
Meslek Örgütlerinden Dayanışma Toplantısı
haberciniz.biz - 10 Kasım 2015
Abdülhamit Bilici: Basın Meslek Örgütleri Eylem Yapmalı!
aktifhaber.com - 11 Kasım 2015
Basın meslek örgütlerinden ortak hareket etme mesajı
zaman.com.tr, Esat Zen, Volkan Cansız, Ömer Keskin, Celal Kaya - 12 Kasım 2015
ÇGD: AKP giderek alçalıyor
gercekgundem.com - 12 Kasım 2015
Gazeteciler gün geçtikçe artan baskı ve şiddeti masaya yatırdı
guneydoguekspres.com - 12 Kasım 2015
Gazetecilere Soruşturma
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 13 Kasım 2015
Kayyum nefret suçu işliyor
zaman.com.tr - 13 Kasım 2015
MESLEK ÖRGÜTLERİ, BUGÜN VE MİLLET ÇALIŞANLARINA YAPILANLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
haber3.com - 13 Kasım 2015
“AKP, gazetecilerin tazminatlarına ve işsizlik parasına göz koyuyor...”
canakkaleolay.com - 13 Kasım 2015
ÇGD’den Gazetecilere Çağrı
ajans04.net - 5 Kasım 2015
ÇGD Ağrı Şubesinden Gazetecilere Çağrı
agridahaber.com - 5 Kasım 2015
Jurnalis Dan Ahli Hukum Mengutuk Pemblokiran Media Di Turki
tugupost.com - 15 Ekim 2015
Terror in der Türkei: Der Staat trägt die Schuld!
derfunke.de - 12 Ekim 2015
Journalists, legal experts decry Turkey's media blackout
dw.com - 14 Ekim 2015
Press associations decry Türksat decision to drop critical TV channels
todayszaman.com - 19 Ekim 2015
Turkey terror attack: The State did it! Organise a revolutionary uprising to overthrown the Erdogan regime!
marxist.com, Hamid Alizadeh - 10 Ekim 2015
<<< <
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2022   |   bilgi@cgdankara.org.tr