ÇGD'den sert eleştiri ‘Çöpe Batan gazetecilik: Yeni Asır'
 17 Ekim 2015, Cumartesi
gazeteciler.com - 17 Ekim 2015

ÇGD'den sert eleştiri ‘Çöpe Batan gazetecilik: Yeni Asır'

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Gökhan Bulut, Sendika.org'da yayınlanan yazısında, geçtiğimiz günlerde protesto edilen Yeni Asır gazetesine tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Gökhan Bulut, Sendika.org'da yayınlanan yazısında, geçtiğimiz günlerde protesto edilen Yeni Asır gazetesine tepki gösterdi.

Bulut, Yeni Asır gazetesinin Ankara katliamını protesto edenleri, yas tutanları hedef gösterirken attığı manşetteki gibi 'çöpe battığını' öne sürdü.

İşte, Bulut'un o yazısı:

‘Çöpe Batan’ gazetecilik: Yeni Asır meselesi ve ‘ifade özgürlüğü’

Yeni Asır’da yaşananlar, ifade özgürlüğünü savunanların katledilenleri ve emekçileri hedef gösteren bir iktidar “yayınına” verdiği tepkidir

Gazetecilik mesleğinin ne olduğuna ilişkin pek çok tanım ve değerlendirme var. Çeşitli kuramsal yaklaşımların ışığında yapılmış onlarca tanımda gazeteciliğin sınırları ile gazetecilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler mevcut.

Hayatın yaşanış biçimi, kavramların ve değerlerin anlamını ve etkisini değiştirebilir. Çünkü kavramlar ve değerlerin anlamı, onların kurduğu ve onlarla kurulan ilişkilerdedir. İlişkiye göre anlam kazanan kavram ve değerleri, her zaman ve yere göre aynı kabul etmek, düşünceyi geriletecektir.

Gazetecilik mesleği açısından "ifade özgürlüğü" kavramı da böyledir. İfade özgürlüğü tartışması, gazetecilik söz konusu olduğunda, gazeteciliğin ne olduğu sorusu es geçilerek "koşulsuz şartsız" savunulan bir hal alamaz; bu kavram, "liberal hak ve özgürlükler" çerçevesinden tartışılamaz. Gazetecilik mesleği, ifade özgürlüğünün hayata geçirildiği pratiklerin en önemli ve yaygınıdır ve bu, gazetecilik mesleğinin toplumsal karşılığını boşaltacak şekilde "yayım özgürlüğü" seviyesine indirgenemez. Gazetecilik, "toplumsal karşılık" üreten bir meslektir. Bunun anlamı yalnızca "kamu yararı" ve "halkın haber alma hakkı" başlıklarından daha fazladır. Gazetecilik, toplumsal ilişkilerin bilgisini üreten ve toplumsal karşılık yaratan bir meslektir. Gazeteciliğin ürettiği bilgi aynı zamanda bir yönelim içerir ve oluşturur. Bu bilgi ve oluşturduğu yönelim, toplumsal atmosferde hazır bulunan, adeta havada asılı duran ve toplumun sahip olduğu "ortalama" bilgi ve yönelimdir. Başka bir ifadeyle gazetecilik mesleği, toplumda taraflar arasındaki iletişimin nasıl kurulacağının belirlenmesinde doğrudan rol oynayan ender bileşenlerden biridir.

İfade özgürlüğü, sorumluluk ve etik

Gazetecilik, "fikirleri özgürce oluşmuş" topluma çeşitli fikir seçenekleri sunmanın ötesinde bir işleve ve role sahiptir. Fikir ve yönelim oluşturan gazetecilik mesleğine, fikirlerin tümüne eşit mesafedeki halka farklı bakış açıları sunma işi olarak bakılamaz. Dolayısıyla basın kuruluşları, karşılığını tiraj/rayting ile alan piyasa aktörleri olarak görülemez. Böyle görmek, "halkın istediği yayınları yapıyoruz" denilerek savunulan yozlaşmayı ve dahası gazetecilik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu ihmal etmeyi getirecektir. Gazetecilik, iyi fikirlerin değer görüp kötü fikirlerin taraftar bulamayarak yok olacağı şeklindeki liberal piyasacı bir anlayışla analiz edilemez.

Tüm bunların ışığında söylenmelidir ki gazetecilik alanında aslında "yayım özgürlüğü" olarak tarif edilebilecek bir faaliyet, "ifade özgürlüğü" olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavram birbirinden oldukça farklıdır. Yayım özgürlüğü, "ticari faaliyet" anlamında bir liberal piyasa girişimine işaret eder. Daha net bir söyleyişle, her "yayın" ifade özgürlüğü kavramıyla karşılanıp savunulamaz. Böylesi bir anlayış, kendinden menkul ve içi boş bir siyasal söylem seviyesinde kalacaktır.

İfade özgürlüğünün ne olduğu sorusu, gazeteciliğin ne olduğu sorusundan bağımsız yanıtlanabilecek bir soru değildir. İfade özgürlüğü, gazetecileri, arkasına saklanarak her türlü sorumluluktan kurtaracak kutsal bir perde de değildir. Gazetecilik mesleğinin sorumluluklarından kaçarak, dolayısıyla da meslekten uzaklaşarak yapılan her türlü yayın faaliyeti, ifade özgürlüğünün arkasına sığınılarak meşrulaştırılamaz. Basın, ifade özgürlüğü hakkını kullanırken kamusal sorumluluklarından azade davranamaz. Toplumu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların birbirleriyle ilişkisinde etkili bir faktör olan basının faaliyeti, toplumdan ödünç alınmış bir güçle yapılmaktadır. "Etik" denilen şey, tam da toplumdan alınan bu ödünç gücü toplum aleyhine ve kendi çıkarına kullanmasın diye oluşturulmuş bazı davranış sınırlılıklarıdır. Aslında ticari faaliyet özgürlüğü olan kutsallaştırılmış bir ifade özgürlüğü, basın kuruluşlarının, ödünç aldıkları gücü asıl sahibine karşı kullanmasına neden olamaz. Bu durumlarda o gücün sahibinin basın kuruluşuna sorumluluğunu hatırlatma hakkı vardır. Bu hak, kutsallaştırılmış ve dokunulmazlaştırılmış bir ifade özgürlüğü hakkından çok daha önemlidir.

Protesto halkın ifade özgürlüğüdür

Basın kuruluşlarının kimi görüşleri "ifade" ediyor oluşu, ifade özgürlüğünü doğrudan çağırmaz. Basın kuruluşlarının aynı zamanda, haber yaptıkları olay ve olguları "doğru" ifade etme sorumluluğu vardır. İfadeleri basın kuruluşları tarafından çarpıtılan, dolayısıyla da hedef gösterilen kişilerin de ifade özgürlüğü vardır. Basın kuruluşları için ifade özgürlüğü aynı zamanda "doğru" ifade etme yükümlülüğüyken bu yükümlülüğü yerine getirmeyen basın kuruluşu, ifade özgürlüğü bizatihi o basın kuruluşu tarafından kısıtlanan kimselerce protesto edilebilir. Gazetecilik mesleğinin toplumsal sorumluğunu hatırlatmak hem bir hak hem de bir görevdir. Hele hele bir ülke, tarihinin en büyük katliamını yaşamışken, bilinçaltında katledilenleri de hedef gösterecek şekilde yayın yapanları, bütün ülke savaşa alanına çevriliyorken, anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef gösteren, dolayısıyla böylesi faşizan bir ortalama yönelim üreten "yayınları" protesto etmek, sorgulanamayacak bir hak ve görevdir. Çok net olarak bilinmelidir ki asıl ifade özgürlüğü budur.

"Kınama" taraf belirler

Yeni Asır'da yaşananlar (gazeteyi protesto eylemi) bu özgürlüğün savunulmasıdır. İfade özgürlüğünü savunanların katledilenleri ve emekçileri hedef gösteren bir iktidar "yayınına" verdiği tepkidir söz konusu olan. Bazı gazetecilik meslek ve emek örgütü şubelerinin, kimi eski ve aktif gazetecilerin, bu gerçek ifade özgürlüğünün kullanılmasını "kınamaları" ve iktidarın savaşçı dili olan bu "yayın"ları "ne olursa olsun ifade özgürlüğüdür" şeklinde değerlendirerek savunmaları, gazetecilik mesleği açısından da kabul edilebilir değildir. Üstelik görüntüler çok net biçimde ortadayken... Giriş kapısını bilerek geçmeyen, eylemlerini "simgesel" düzeyde gerçekleştirenlerin ne söylediği de çok açık duyulmaktadır. Buna rağmen oradakilerin "burayı kan gölüne çeviririz" dediklerini iddia etmek, gazetecilik mesleğinin hiçbir alt başlığıyla tartışılamayacak kadar açık bir linç çağrısıdır.

Özellikle böyle büyük dalgalı dönemlerde kavram ve değerler keskinleşir. Kutuplaşmanın sosyolojik bir gerçek olarak yaşandığı zamanlarda, böylesine keskinleşmiş kavramların daha durağan dönemlerdekinden başka şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Dahası bu kavramlar keskinleştikçe sapla samanı birbirinden ayıran çizgi de netleşir. Bu çizginin hangi tarafını tercih ettiğiniz, halkın haber alma hakkı ve halkın ifade özgürlüğünden mi yoksa iktidarın faşizmini sıradanlaştıran "yayım özgürlüğünden" mi yana olduğunuzu da ortaya koyacaktır.

Yeni Asır gazetesi, katliamı protesto edenleri, yas tutanları hedef gösterirken attığı manşetteki gibi "çöpe batmıştır." İfade özgürlüğü kavramını ve gazetecilik mesleğini de battığı çöpe çekmesine izin verilemez, verilmemelidir.Según un sondeo, más de la mitad de los turcos se opone al presidencialismo de Erdogan
telam.com.ar - 5 Kasım 2015
Turkish Media Group Lay Off 71 Journalists after Judicial Intervention
laht.com - 6 Kasım 2015
El grupo turco Koza Ipek, intervenido judicialmente, despide a 71 periodistas
noticias.terra.es - 4 Kasım 2015
'AB ile müzakerenin kalbinde medya özgürlüğü var'
cumhuriyet.com.tr, Çiğdem Toker - 5 Kasım 2015
ÇGD’den sert açıklama; “AKP iktidarı hukukla değil, güçle hareket ediyor”
canakkaleolay.com - 5 Kasım 2015
72 medya çalışanının görevlerine son verilmesine sert tepki: Yaka paça işten atmak zalimliktir
zaman.com.tr - 5 Kasım 2015
ÇGD’den Gazetecilere Çağrı
ajans04.net - 5 Kasım 2015
AB'de Türkiye tartışılacak
gercekgundem.com - 1 Kasım 2015
İktidara yeni rant araçları lazım
aksiyon.com.tr - 3 Kasım 2015
Türkiye'yi terk eden ünlü şair Yılmaz Odabaşı'ndan mesaj
rotahaber.com - 2 Kasım 2015
Şair Yılmaz Odabaşı Türkiye'den ayrılıyor
mynet.com - 3 Kasım 2015
Star yazarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni danışmanı oldu
imctv.com.tr - 4 Kasım 2015
Reactions mount over arrest of critical Nokta magazine’s editors
todayszaman.com.tr - 4 Kasım 2015
ÇGD'den Nokta'ya destek açıklaması
gercekgundem.com - 3 Kasım 2015
Kayyum çıldırdı, 71 gazeteciyi işten attı
zaman.com.tr, Burak Çan, Şeyma Ercanlı - 4 Kasım 2015
ÇGD: Nokta ile işten atılan gazetecilerin yanındayız
noktadergisi.net - 03 Kasım 2015
ÇGD: Nokta Yöneticileri ile İşten Atılan Basın Emekçilerinin Yanındayız
haberciniz.biz - 03 Kasım 2015
ÇGD: Nokta yöneticileri ile işten atılan basın emekçilerinin yanındayız
haberport.com - 03 Kasım 2015
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden 'Nokta dergisi' açıklaması
medyatava.net - 03 Kasım 2015
ÇGD: Nokta ile işten atılan gazetecilerin yanındayız
zaman.com.tr - 03 Kasım 2015
ÇGD’den Nokta dergisi açıklaması: Seçim mühürlerinin mürekkebi bile kurumadan…
sol.org.tr - 03 Kasım 2015
ÇGD medya raporu açıklandı: Kanaltürk ve Bugün'e yapılanlar zorbaylıktır
bugun.com.tr - 30 Ekim 2015
ÇGD: Kanaltürk ve Bugün'e Yapılanlar Zorbalıktır
aktifhaber.com - 30 Ekim 2015
ÇGD: Cinayetlerin sorumlusu iktidar
gercekgundem.com - 30 Ekim 2015
ÇGD: IŞİD'in 2 Suriyeli gazeteciyi öldürmesinin sorumlusu iktidardır
sol.org.tr - 30 Ekim 2015
ÇGD Ankara, Temmuz-Eylül Medya Raporu'nu paylaştı
birgun.net - 30 Ekim 2015
İpek Medyaya El Koymak, Halkı Özgürce Haber Alma Hakkına Vahşice Saldırıdır"
haberler.com - 31 Ekim 2015
"İpek Medyaya El Koymak, Halkı Özgürce Haber Alma Hakkına Vahşice Saldırıdır"
haberciniz.biz - 1 Kasım 2015
ÇGD medya raporu açıklandı: Kanaltürk ve Bugün'e yapılanlar zorbalıktır
cihan.com.tr - 30 Ekim 2015
ÇGD medya raporu açıklandı: Kanaltürk ve Bugün'e yapılanlar zorbalıktır
bugun.com.tr - 30 Ekim 2015
ÇGD: İŞİD'in 2 Suriyeli gazeteciyi öldürmesinin sorumlusu iktidardır
bugun.com.tr - 30 Ekim 2015
ÇGD: Cinayetlerin sorumlusu iktidar
gercekgundem.com - 30 Ekim 2015
ÇGD: IŞİD'in 2 Suriyeli gazeteciyi öldürmesinin sorumlusu iktidardır
ÇGD Ankara, Temmuz-Eylül Medya Raporu'nu paylaştı
birgun.net - 30 Ekim 2015
ÇGD: AKP faşizminin medyayı susturma girişimini lanetliyoruz
bugun.com.tr - 28 Ekim 2015
ÇGD'den Koza İpek tepkisi
bursadabugun.com - 28 Ekim 2015
“Medyayı susturma girişimini lanetliyoruz”
canakkaleolay.com - 29 Ekim 2015
ÇGD: Türkiye gazetecilerin sindirilmeye çalışıldığı bir ülke haline getiriliyor
tr.sputniknews.com, Hüseyin Hayatsever - 30 Ekim 2015
Yeni ÇGD Başkanı Ufuk BALKİS Oldu
agridahaber.com - 21 Ekim 2015
ÇGD Bursa'dan kınama: "Yastayız..."
bursahakimiyet.com.tr - 10 Ekim 2015
Gazeteci Hüseyin Bayram hayatını kaybetti
aksam.com.tr - 11 Ekim 2015
Ağrı basınında yas
haber61.net - 11 Ekim 2015
Gazeteci Hüsetin Bayram hayatını kaybetti
milliyet.com.tr - 11 Ekim 2015
ÇGD Ağrı Şubesi Başkanı Bayram vefat etti
radikal.com.tr - 11 Ekim 2015
Dolandırılan Digiturk abonelerine Tüketici Birliği'nden hukuki yardım
bugun.com.tr - 12 Ekim 2015
Tweetten tutuklama, iktidarın baskıcı kararı
zaman.com.tr, Süleyman Kayhan, Faruk Alan - 13 Ekim 2015
GÖP’ten Ankara katliamı için sessiz protesto
mynet.com - 19 Ekim 2015
Gazeteci Mehmet Faraç gözaltına alındı
mynet.com - 19 Ekim 2015
‘Sansür kararı alanlar yargıda hesap verecek'
zaman.com.tr, Burak Çan - 20 Ekim 2015
CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE DAVET
milliyet.com.tr - 20 Ekim 2015
GÖP'ten Ankara katliamı için sessiz protesto
bursadabugun.com - 14 Ekim 2015
Yayın ve eleştiri yasağına tepki
dw.com, Hilal Köylü - 15 Ekim 2015
Gazetecilere Özgürlük Platformu: Yasağı tanımıyoruz
bugun.com.tr - 15 Ekim 2015
Gazetecilere Özgürlük Platformu Ankara katliamını protesto etti
adanahaber1.com - 15 Ekim 2015
ÇGD'den sert eleştiri ‘Çöpe Batan gazetecilik: Yeni Asır'
gazeteciler.com - 17 Ekim 2015
Bak şu gazetecilik dersi verene
yeniasir.com.tr - 18 Ekim 2015
ÇGD: Ankara mitingini kana bulayan iktidardır
bizhaberiz.net - 10 Ekim 2015
Özgür medyaya sansüre RTÜK'ten tepki
zaman.com.tr, Koray Tekin, Şeyma Ercanlı - 28 Eylül 2015
Gazeteciler: Gerçekler gizlenilmek isteniyor
ozgur-gundem.com - 28 Eylül 2015
‘Özgür basın asla susmayacak’
guneydoguekspres.com - 29 Eylül 2015
Gazeteci Koray Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı
aktifhaber.com - 29 Eylül 2015
ÇGD:Ahmet Hakan'a saldırının arkasında iktidar vardır
haberbiz.com - 1 Ekim 2015
Gazeteciler Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı protesto etti: Korkmuyoruz
cumhuriyet.com.tr - 1 Ekim 2015
ÇGD Bursa Şubesi’nden Ahmet Hakan’a saldırıya kınama
akisgazetesi.com.tr - 1 Ekim 2015
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ahmet Hakan'a saldırıyı kınadı
bugun.com.tr - 1 Ekim 2015
ÇGD: Ahmet Hakan'a saldırının arkasında iktidar vardır
t24.com.tr - 1 Ekim 2015
ÇGD: “Ahmet Hakan’a saldırının arkasında iktidar vardır”
canakkaleolay.com - 2 Ekim 2015
Ahmet Hakan'a saldırıyı protestoya TGC ve TGS neden katılmadı?
t24.com.tr - 5 Ekim 2015
Abdülhamit Bilici: Gazetecilerin can güvenliği tehlike altında
bugun.com.tr - 7 Ekim 2015
Özgür Toplum İçin Dayanışma toplantısında birlik mesajı çıktı
bugun.com.tr - 7 Ekim 2015
Gazeteciler mesleki sorunlarını konuştu
birgun.net - 7 Ekim 2015
'Halkın haber alma hakkına silah dayandı'
gercekgundem.com - 10 Ekim 2015
ÇGD'den Ankara'da patlama sonrası açıklama
ÇGD: Ankara'yı kana bulayan iktidardır
gercekgundem.com - 10 Ekim 2015
Tabipler Birliği: Ölü sayısı 97, yaralı sayısı 400'ün üzerinde
t24.com.tr - 10 Ekim 2015
ÇGD Bursa'dan kınama: "Yastayız..."
bursahakimiyet.com.tr - 10 Ekim 2015
Emek örgütlerinden flaş karar: 2 günlük grev
cagdasses.com - 10 Ekim 2015
YAYIN YÖNETMENİ TWİTTEN TUTUKLANDI
meydangazetesi.com.tr - 10 Ekim 2015
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Sendika.Org’a destek mesajı
sendika1.org - 17 Eylül 2015
Tek tip devlet gazetecisi olmayacağız
gazeteciler.com - 17 Eylül 2015
Medya mülkiyet olmaktan çıkmalı
dogunews.com - 16 Eylül 2015
Gazeteci derneklerinden ortak çağrı
millet.com.tr - 17 Eylül 2015
Basın örgütleri 'çok seslilik' istiyor
gercekgundem.com.tr, Özgür Arslan (DHA) - 16 Eylül 2015
Türkiye tek sesliliğe gidiyor
hurriyet.com.tr, Özgür Arslan - 17 Eylül 2015
‘Medyanın yüzde 80'i devletleştirildi'
zaman.com.tr, Şeyma Bal, Melike Sönmez - 17 Eylül 2015
"Türkiye çok seslilikten tek sesliliğe gidiyor"
bursadabugun.com - 16 Eylül 2015
'AKP döneminde medyanın yüzde 80’i devletleştirildi, iktidarlaştırıldı!'
yeniasya.com.tr - 16 Eylül 2015
Basın Konseyi:Doğan Grubu'na soruşturmayı kaygı ve endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz
radikal.com.tr - 16 Eylül 2015
Gazeteci örgütleri 'Tek Tip Gazeteciliğe Karşı Gazetecilik' için toplandı
sol.org.tr - 16 Eylül 2015
Çgd Başkanı Abakay: AK Parti Döneminde Medyanın Yüzde 80'i Devletleştirildi
haberler.com - 16 Eylül 2015
TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş: “Tek tip devlet gazetecisi olmayacağız”
zaman.com.tr - 16 Eylül 2015
ÇGD Başkanı Abakay: Cem Küçük Şükret ki yaşıyorsuna getiriyor
rotahaber.com - 16 Eylül 2015
Gazeteciler bir araya geliyor
Meslek örgütleri tek tip gazeteciliğe karşı bir araya geliyor
gazeteciler.com - 15 Eylül 2015
Nokta dergisi operasyonuna ÇGD'den kınama
istanbulhaber.com.tr - 15 Eylül 2015
Gazeteciler 'tek tip gazeteciliğe' karşı bir araya geliyor!
medyatava.net - 15 Eylül 2015
Nokta Toplatıldı
amerikaninsesi.com, Hilmi Hacaloğlu - 14 Eylül 2015
ÇGD'den kınama: Kimse eleştirilmez değildir!
gercekgundem.com - 14 Eylül 2015
ÇGD’den Nokta baskınına kınama
sozcu.com.tr - 14 Eylül 2015
Cumhuriyet'e sansüre meslek örgütlerinden tepki
cumhuriyet.com.tr - 14 Eylül 2015
<<< <
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
> >>>
 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2022   |   bilgi@cgdankara.org.tr